English | मराठी

आपत्कालीन क्रमांक: +९१ - ७४४७७११११० व्हाट्सअँप: +९१ - ७०५७६७२२२७

sp.raigad[at]mahapolice[dot]gov[dot]in

वाहतूक

 

 

मुंबईसाठी लाँच सेवा

लॉन्च सेवा मुख्यतः सप्टेंबर ते मे पर्यंत उपलब्ध आहेत. पावसाळ्यात, प्रक्षेपण सेवा चालत नाहीत. तेथे विविध प्रकारच्या प्रक्षेपण सेवा उपलब्ध आहेत उदा. कॅटरमरन सेवा वातानुकूलित आणि गैर-वातानुकूलित राहण्याची सोय, सामान्य फेरी नौका सेवा इत्यादी. बर्याच प्रक्षेपण सेवा सकाळी 6.00 ते संध्याकाळी 7.00 दरम्यान उपलब्ध असतात. त्यांना अलीबागपासून गेटवे पर्यंतसरासरी दोन तास लागतात. भारत, मुंबई अलीबाग ते मांडवा जेट्टी पर्यंत, बस सेवा आहे आणि मांडवा जेट्टी ते गेटवे ऑफ इंडिया पर्यंत, लॉन्च सेवा आहे. अलीबाग ते मांडवा जेट्टी येथून बस सेवेसाठी एकत्रित शुल्क आणि मांडवा जेट्टी ते गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई येथून लॉन्च सेवा आणि सर्वप्रथम लॉन्च ऑपरेटरकडून घेण्यात येते. सर्व ऑपरेटर्सद्वारे चालविल्या जाणार्या सर्व प्रकारच्या प्रक्षेपण सेवांसाठी बस स्वतःच अलीबागपासूनच सुरू होते.

 

लॉन्च सेवा - वेळापत्रक

लॉन्च ऑपरेटरचे नाव अलीबाग बस मांडवा जेटेट्रीपासून लॉन्च गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई येथून लॉन्च भाडे
पीएनपी 
(ए / सी कॅटरमारन्स)
8:10, 10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:30

09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:30

8:10, 10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:30 Catamaran :
A/C LD, A/C & Non-A/C UD: Rs.100/-
अजंता 
(फेरी नौका आणि मांजरी)
6:55, 7:45, 9:45, 10:30, 11:30, 13:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:00 7:30, 8:30, 10:30, 11:15, 12:15, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 18:45 6:15, 7:15, 9:15, 10:00, 11:00, 12:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30 Ferry Boat 
LD & UD : Rs. 55/-
मालदर 
(फेरी नौका आणि मांजरी)
 8:45, 11:45, 13:45, 15:45, 16:00  9:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:45  8:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:45  Catamaran :
LD : Rs.70/-
UD : Rs.90/-
AC : Rs.100

LD : Lower Deck ,  UD : Upper Deck    
टीप : पूर्वीच्या सूचनेशिवाय संबंधित लॉन्च ऑपरेटरद्वारे वेळ बदलल्या जातील. वादळ आणि खडतर समुद्राच्या बाबतीत, लॉन्च सेवा रद्द केली जातात.

पीएनपीसमुद्रीसेवाप्रा. लिमिटेड 
फोननं. अलिबाग - (02141) 225403, मांडवा - (02141) 237087, 
मुंबई - (022) 22885220, 22885221,
मालदरकॅटरमारन्स 
फोननं. अलिबाग - (02141) 223746, मांडवा - (02141) 2237464, 
मुंबई - (022) 22829695

अजिंटा (जल-वहाटुक सहकारी संस्था मरियादित) 
फोन नं. अलिबाग - (02141) 224437, 
मांडवा - (02141) 237550, 
मुंबई - (022) 22026364, 22023585, 2287547

 

महाराष्ट्र राज्य परिवहन (एसटी) बस सेवा

डायरेक्टएसटीबससेवाअलीबाग / पेन / रामवाडीएसटीस्टँडपासूनबहुतेकसर्वआसपासच्याशहरांमध्येआणिरायगडजिल्ह्यांपर्यंतउपलब्धआहेत. उदा. मुंबई, बोरिवली, कल्याण, ठाणे, पुणे, रत्नागिरी, कोल्हापूर, सोलापूर, सातारा, अहमदनगर, औरंगाबाद, शिरडी, नाशिक.

महाराष्ट्र राज्य परिवहन (एसटी) बस सेवा - वेळापत्रक

क्रमांक

प्रस्थानाची वेळ
मुक्काम
मुक्काम वेळ
भाडे (₹)
 

1

15.15

जळगाव

6.00

302.00

शीर्ष

2

8.4 9, 9 .45

शिरडी

18.30, 1 9 .15

211.00

3

13.30

नाशिक

14.30

14 9 .00

4

18.00

अर्नाला

13.30

एन / ए

5

8.00

पालघर

18.30

124.00

6

14.46

मुरबाड

13.15

168.00

7

10.15

पंढरपूर

1 9 .00

226.00

शीर्ष

8

6.30, 1 9 .00

कोल्हापूर

6.00, 17.1 9

22 9 .00

9

8.30

मिरज

18.30

237.00

10

7.30

सोलापूर (अक्कलकोट)

1 9 .30

244.
0

11

9 .30

औरंगाबाद

18.30

233.00 / -

12

17.15

पोलादपूर

10.15

84.00 / -

13

18.00

श्रेयवर्धन

9 .45

84.00 / -

14

1.00,5.00,6.00, 6.30,7.00,7.19, 8.30 9 .15,10.00,11.00,12.1 9, 12.30, 13.30, 14.00, 14.30,15.00, 15.15, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,18.00,
1 9 .00,19.15,20.15, 21.00

मुंबई

00.1 9, 1.13, 3.45, 8.00, 9 .00, 9 .00, 9 .25, 10.00, 10.18, 10.30, 12.30, 13.00, 14.00, 14.15, 15.00, 15.15, 15.30, 16.30, 17.1 9, 17.4 9, 18.15, 18.45, 1 9 .30, 1 9 .04, 20.30, 21.1 9, 22.15, 22.45, 23.00

66.0 / -

शीर्ष

15

7.30, 9 .00, 11.15, 11.45, 17.15

परेल

10.00, 11.00, 13.15, 13.30, 14.00, 15.45, 17.00

78.00 / -

16

8.00, 9.15, 10.15, 12.45, 1 9 .15, 20.30

दादर

9 .00, 10.00, 12.30, 16.30, 18.00, 20.15

62.00 / -, 74.00 / -

17

8.13, 9.15, 13.30, 13.45, 15.0
, 10.00, 16.30, 17.15

बोरिवली

8.15, 9 .00, 9 .45, 11.00, 11.15, 1 9 .10

76.00 / -

18

6.00, 6.15, 8.00, 8.15, 9 .00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.13, 13.13, 14.50, 16.00, 16.30, 17.30, 18.00, 1 9 .30.

ठाणे

9 .00, 9 .04, 10.15, 10.25, 10.30, 11.00, 11.4
, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.55, 17.30, 17.45, 1 9 .00, 20.30

70.00 / -

1 9

10.30, 12.00, 18.00

कल्याण

10.00, 11.30, 17.30

62.00 / -

20

6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 8.35, 8.45, 9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 10.13, 10.30, 10.45, 12.00, 12.30, 13
00, 13.15, 13.30, 14.00, 14.30, 14.45, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 18.00, 18.30, 1 9 .45, 20.30, 21.30

पनवेल

7.15, 8.00, 8.30, 9 .00, 9 .30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 11.45, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 14.00, 14.15, 15.00, 15.30, 16
15, 16.30, 17.15, 17.30, 17.45, 18.15, 18.45, 1 9 .15, 1 9 .45, 20.15, 21.00

36.00 / -

शीर्ष

21

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 12.00, 18.00,

पुणे

9 .30, 12.15, 14.30, 22.15, 23.30

84.00 / -

22

13.00

सातारा

1 9 .00

153.00 / -

23

6.00, 7.30, 8.30, 9 .30, 11.30, 15.00, 16.15, 17.30, 18.30, 20.00

कर्जत

8.00, 9 .00, 10.00, 11.00, 16.00
17.00, 18.00, 18.30, 1 9 .30, 20.30

44/51

24

7.00, 9 .30, 11.15, 11.30, 17.30

उरण

10.45, 11.15, 16.30, 18.15, 21.30

55.00 / -

25

7.40, 13.15, 18.30

पाली

7.30, 9 .45, 12.00

36.00

26

14.30

नागोताने

18.00

2 9 .00

शीर्ष

27

11.30

संब्र

-

18.00

28

5.30, 11.30

घेरंद

7.30, 13.30,

16.00

2 9

7.30, 10.15, 12.15, 1 9 .00

Agrao

7.00, 12.15, 14.15, 9 .30

13.00

30

5.15, 6.15, 8.00, 11.45, 10.00, 14.00

मुरुड

7.15, 11.30, 13.30, 15.00

2 9 .00

31

5.00, 5.45, 6.30, 7.30, 8.00, 8.20, 9 .00, 9 .30, 10.15, 11.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.15, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 1 9 .00, 20.00,

रोहा

7.00, 7.45, 8.30, 9.15, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 15.00, 15.45, 1 + 6.30, 17.00, 17.45, 1 9 .00, 20.00, 21.00

2 9 .00

32

11.45, 13.30,

रामराज

13.15, 15.00

13.00

33

21.00

सुडकोली

-

18.00

34

10.00, 16.45, 1 9 .45

महाजणे

6.45, 13.30,

11.00

शीर्ष

35

7.30, 9 .45, 11.05, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 1 9 .00.

सासवणे

7.15, 8.30, 10.20, 11.45, 13.15, 16.25, 17.25, 18.45

18.00

36

6.15, 10.30, 12.15, 18.15

किहिम

7.15, 11.20, 13.15, 1 9 .15

7.00

37

6.00, 10.30, 13.30, 17.00

कोंकेश्वर

6.55, 11.30, 14.30, 18.00

7.00

38

6.15, 12.00, 18.00

नवगांव

7.00, 13.00, 1 9 .00

5.00

3 9

6.00, 11.30, 17.45

थलबाजार

6.45,12.50, 18.50

5.00

40

6.1 9, 11.30, 18.1 9

थल अग्रर

7.15, 12.20, 1 9 .00

5.00

41

7.45, 8.45, 10.15, 12.30

थल

8.45, 9 .45, 11.13, 13.30

7.00

42

10.15, 11.15, 12.30, 16.30, 18.30

दशवीर-रेवास

7.15, 8.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.30, 18.15, 1 9 .30, 21.00

16.00

शीर्ष

43

13.30, 1 9 .45

मानकुले

7.00, 15.45

13.00

44

10.45, 16.15, 14.15, 12.00

पेन

15.00, 18.30, 16.30, 14.30

18.00

45

7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.00, 17.00, 17.30, 18.15, 20.00, 21.30

रेवास

7.00, 9.15, 10.15, 12.15, 12.45, 14.00, 14.15, 15.15, 15.45, 17.15, 1 9 .15, 1 9 .4 5

15.00

46

8.15, 11.30, 12.30, 14.45, 17.45, 1 9 .15, 15.15.

रेवदंडा

7.00, 7.50, 7.30, 13.45, 14.30, 15.00, 16.30, 17.30, 1 9 .30

11.00

47

6.30

बोईसर

21.30

-

शीर्ष

 

एसटी स्टँड अलिबागची चौकशी फोन नंबरः (02141) 222006.

रेल्वे आरक्षण सुविधा

अलिबागच्यामुख्यपोस्टऑफिसमध्येरेल्वेआरक्षणकाउंटरउघडण्यातआलेआहेआणिकामाचेतासखालीलप्रमाणेआहेत:
सोमवारतेशुक्रवार: 8 तेदुपारी 2 वाजता
शनिवारःसकाळी 8 तेसंध्याकाळी 12
रविवारबंद

टीप: अलीबाग रेल्वे नकाशावर नाही. पनवेल / रोहा (कोकण रेल्वे) हे बहुतेक उद्देशाने जवळचे रेल्वे स्थानक आहे.

 

 


hit counter